יאנה רייזמן למכור מהבטן

 

 

תודה דליה על טיפול רגשי אחרון בסדרה שהוציא אותי אחרת ממה שנכנסתי אליו.

יש לכולנו רגשות שלא מקבלים ביטוי במהלך החיים ועזרת לי לתת להם מקום ששפך אור חדש על איך שאנחנו חווים את המציאות עכשיו.

אולי יעניין אותך גם